Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Zelený inovatívny chytrák – spoločné prírodné hodnoty

cikk, szerző: sodi

Koncom októbra 2020 bol ukončený prvý spoločný projekt Interreg SK-HU medzi obcou Plášťovce a združením Mária Út.

Práce sa však nezastavia, ba!

Spolupráca medzi obcou Plášťovce a združením Mária Út sa rozprúdia v celkom novej oblasti, a to, v rámci projektu programu spolupráce Interreg VA Slovensko - Maďarsko SKHU/WETA/1901/4.1/229, Zelený Inovatívny chytrák - spoločné prírodné hodnoty, ktorý si kladie za cieľ: posilnenie spolupráce medzi dvoma partnerskými krajinami prostredníctvom rozvoja a získavania nových partnerstiev.

Cez vývojárske prostredie, ktorým sa má implementovať používateľské rozhranie / aplikácia webovej a mobilnej aplikácie (IOS) na princípe hry s názvom „Brianbox“, kde sa hravou formou môžeme dozvedieť o prírodných hodnotách danej oblasti.

Radi by sme realizovali projekt hravou formou, učením sa a hraním, ktorý je zameraný na mladých ľudí, ale zaujímavé a užitočné informácie nájdu aj staršie skupiny obyvateľstva, ako aj tí, ktorí si chcú vyšliapať a ísť na výlety.

S vývojom aplikácie sa očakáva veľa ďalších výsledkov, pretože hodnoty na trase sa budú skúmať a zaznamenávať, v dôsledku vážneho vývoja IT sa budú organizovať podujatia a workshopy počas rozsiahlej prezentácie novej telefónnej hry. Vývojom, ktorý sa má uskutočniť, sa dosiahnu nové medzinárodné vzťahy a spolupráce, ktoré sa môžu v budúcnosti rozširovať a rozvíjať. Informácie o spoločných prácach a priebehu prác, ktoré sa už začali, poskytneme v našom ďalšom vestníku.

 

www.skhu.eu 

www.rdvegtc-spf.eu 

 

Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.